Co to jest liczba zespolona? Część rzeczywista i urojona. Płaszczyzna zespolona. Sprzężenie liczby zespolonej. Dzielenie liczb zespolonych. Moduł liczby zespolonej. Równania zespolone. Postać trygonometryczna. Przekształcanie do postaci trygonometrycznej. Z postaci trygonometrycznej do algebraicznej. Potęgowanie liczb zespolonych. Pierwiastkowanie liczb zespolonych.