7 zadań z definicji wielomianu zespolonego rozwiązanych krok po kroku. Określ czy W(z) jest wielomianem. Jeśli W(z) jest wielomianem, zapisz go w postaci ogólnej i podaj jego stopień oraz współczynniki.