Szeregi liczbowe. Szeregi zbieżne i rozbieżne. Szereg geometryczny. Szereg harmoniczny. Kryterium d'Alemberta. Kryterium Cauchy'ego. Kryterium porównawcze. Kryterium ilorazowe. Zbieżność bezwzględna i warunkowa, kryterium Leibniza.