Jeżeli dla szeregu ∑_{n=1}^∞ a_n o wyrazach dodatnich a_n istnieje granica lim_{n→∞} a_{n+1} / a_n = g to szereg ten jest zbieżny dla g < 1 i rozbieżny dla g > 1. Kryterium d'Alemberta nie rozstrzyga czy szereg jest zbieżny czy nie, gdy granica lim_{n→∞} a_{n+1} / a_n nie istnieje lub g = 1.