Istota granicy ciągu. Granica ciągu. Wyrażenia nieoznaczone. Istota granicy funkcji w plus nieskończoności. Granica w plus nieskończoności dla prostych funkcji. Granica w plus nieskończoności - zadania. Istota granicy funkcji w minus nieskończoności. Granica w minus nieskończoności dla prostych funkcji. Granica w minus nieskończoności - zadania. Granica funkcji w punkcie. Granice funkcji z funkcjami trygonometrycznymi. Twierdzenie o trzech funkcjach.