Wiadomości wstępne z matematyki dla studentów. Dwumian Newtona czyli wzór (a+b)^n. Kwantyfikatory. Prawa logiczne. Własności działań na zbiorach, prawa De Morgana dla zbiorów. Ciąg Fibonacciego. Monotoniczność ciągu. Indukcja matematyczna.