Macierz i jej wymiar. Ogólny wzór macierzy. Macierz jednostkowa. Dodawanie i odejmowanie macierzy. Mnożenie macierzy przez liczbę. Mnożenie macierzy przez macierz. Potęgowanie macierzy. Transponowanie macierzy. Wyznacznik macierzy. Wyznacznik stopnia 3. Wyznacznik stopnia 4 i większego. Dopełnienie algebraiczne i macierz dopełnień. Macierz odwrotna. Liczenie macierzy odwrotnej metodą Gaussa-Jordana. Rozwiązywanie układów równań liniowych - wzory Cramera. Rozwiązywanie układów równań liniowych - metoda Gaussa.