9 zadań rozwiązanych krok po kroku na oblicznie dopełnienia algebraicznego i macierzy dopełnień. Znajdź dopełnienie algebraiczne elementu 5 w macierzach A = [2, 5; -1, 3], B = [1, -4; 3, 5], C = [3, 1,2; 5, 4, 0; -3, 2, -1], D = [2, 3, 1; 0, 4 ,2; 3, 5, 6], E = [3, -1, 2; 4, 0, 5; -2, 1, -3]