rozwiązanie
Znajdź dopełnienie algebraiczne elementu 5 w macierzy A = [2, 5; -1, 3]. Dopełnienie algebraiczne i macierz dopełnień. Wyznacznik macierzy.