Oznaczenia wyznacznika. Wyznacznik macierzy jest liczbą. Możemy go policzyć tylko z macierzy kwadratowej. Wyznacznik macierzy stopnia 1 lub 2.