Definicja pochodnej funkcji. Wzory na pochodną funkcji. Reguła de l'Hospitala. Równanie stycznej do krzywej. Badanie monotoniczności funkcji. Ekstrema funkcji. Badanie wklęsłości i wypukłości funkcji. Punkty przegięcia funkcji. Zadania optymalizacyjne. Badanie przebiegu zmienności funkcji. Pochodne i zastosowania.