172 zadania rozwiązane krok po kroku z liczenia pochodnej funkcji ze wzorów. Oblicz pochodną funkcji.