Dopełnienie algebraiczne A_{ij} elementu a_{ij} macierzy A liczę ze wzoru A_{ij} = (-1)^{i+j} * det B, i - numer wiersza zawierającego element a_{ij}, j - numer kolumny zawierającej element a_{ij}, \det B - wyznacznik macierzy powstałej po po wykreśleniu wiersza i kolumny, w których znajduje się a_{ij}. Przykłady.