rozwiązanie
Znajdź macierz dopełnień dla macierzy A = [-2, 0; 5, -6] Dopełnienie algebraiczne i macierz dopełnień. Wyznacznik macierzy.