rozwiązanie
Znajdź macierz dopełnień dla macierzy C = [1/2, -4.7; π, e] Dopełnienie algebraiczne i macierz dopełnień. Wyznacznik macierzy.