rozwiązanie
Znajdź dopełnienie algebraiczne elementu 5 w macierzy D = [1, 2, 4; -3, 1, 5; -6, 7, -4] Dopełnienie algebraiczne i macierz dopełnień. Wyznacznik macierzy.