rozwiązanie
Znajdź macierz dopełnień dla macierzy D = [3, -1, 2; 4, 0, 5; -2, 1, -3] Dopełnienie algebraiczne i macierz dopełnień. Wyznacznik macierzy.