rozwiązanie
Znajdź dopełnienie algebraiczne elementu 5 w macierzy B = [8, -4; 3, 5]. Dopełnienie algebraiczne i macierz dopełnień. Wyznacznik macierzy.