rozwiązanie
Znajdź dopełnienie algebraiczne elementu 5 w macierzy C = [3, 1, 2; 5, 4, 0; -3, 2, -1] Dopełnienie algebraiczne i macierz dopełnień. Wyznacznik macierzy.