rozwiązanie
Znajdź macierz dopełnień dla macierzy A = [4, 1; 3, 5] Dopełnienie algebraiczne i macierz dopełnień. Wyznacznik macierzy.