7 zadań rozwiązanych krok po kroku na znajdywanie macierzy transponowanych. Znajdź macierze transponowane do A = [2,0,-3; -1,4,2], B = [5,6,-3,8,10,14; 2,-8,11,7,3,6; -4,-1,5,9,7; 3,-3,-2,8,11,2], C = [3,4; 2,1], D = [10, 2, -5, 9, 4, 2], E = [4;-3;101;8;9].