Mnożenie macierzy polega na mnożeniu wierszy pierwszej macierzy przez kolumny drugiej macierzy. Przykłady.