Układ równań liniowych jest układem Cramera, gdy *liczba równań jest równa liczbie jego niewiadomych, *wyznacznik główny jest różny od zera. Przykłady: Dla układu Cramera niewiadome mogę policzyć ze wzorów Cramera: x = W_x/W}, y = W_y/W, z = W_z/W. W - wyznacznik główny; W_x, W_y, W_z, ... - wyznaczniki, w których współczynniki przy x, y, z, ... zastępuję wyrazami wolnymi, Przykład.