Macierz odwrotna A^{-1} do macierzy A dana jest wzorem A^{-1} = (1 / det A) * (A^D)^T. \det A wyznacznik macierzy A. A^D - macierz dopełnień macierzy A. (A^D)^T - macierz transponowana do macierzy A. Macierz odwrotna istnieje tylko dla macierzy kwadratowych, których wyznacznik jest niezerowy. Iloczyn macierzy A przez macierz odwrotną A^{-1} daje macierz jednostkową. A * A^{-1} = A^{-1} * A = I. Przykłady.