9 zadań rozwiązanych krok po kroku na rozwiązywanie układu równań liniowych za pomocą metody Gaussa. Rozwiąż układ równań liniowych metodą Gaussa. {x + y - 2z = -3; x - 3y + z = -2; 2x + 4y - 5z = -5, {2x + 5y + z = -4; 4x + y - 3z = 16; 6x + 6y + 4z = -6, {3x - 2y + 4z = -13; 5x + 6y - 2z = 23; 2x + y + z = 1, {-2x + 5y - 3z = -21; 7x - y + 4z = 31; 3x + 2y - z = 0.