4 zadania rozwiązane krok po kroku z potęgowania macierzy. Oblicz potęgę macierzy: [2,1; 0,3]^2, [1,-3,2; 4,-1,0; 3,2,-2]^2, [3,2; -4,1]^3, [0,1,2; -2,0,1; 3,2,-1]^4.