Lista zadań z kryterium d'Alemberta. Zbadaj zbieżność szeregu korzystając z kryterium d'Alemberta.