Szereg o wyrazach nieujemnych ∑_{n=1}^∞ a_n jest zbieżny, jeżeli istnieje zbieżny szereg ∑_{n=1}^∞ b_n taki, że a_n ≤ b_n dla wszystkich n > n_0, gdzie n_0 jest dowolną liczbą. Szereg ∑_{n=1}^∞ a_n jest rozbieżny, jeżeli istnieje rozbieżny szereg ∑_{n=1}^∞ b_n taki, że a_n ≥ b_n ≥ 0 dla wszystkich n > n_0, gdzie n_0 jest dowolną liczbą.