Lista zadań z szeregów liczbowych. Zapisz sumę w rozwiniętej postaci i tam gdzie to możliwe, oblicz jej wartość. Zmień wskaźnik sumowania tak, aby otrzymać szereg postaci ∑_{n=1}^∞.