Szereg harmoniczny to szereg liczbowy postaci 1 + 1/2 + 1/3 + ... = ∑_{n=1}^∞ 1/n Jest on rozbieżny do ∞. ∑_{n=1}^∞ 1/n = ∞. Szereg harmoniczny rzędu α to szereg liczbowy postaci 1 + 1/2^α + 1/3^α + ... = ∑_{n=1}^∞ 1 / n^α. Dla 0 < α ≤ 1 jest on rozbieżny, a dla α > 1 zbieżny.