Szereg o wyrazach nieujemnych ∑_{n=1}^∞ a_n jest zbieżny, jeśli istnieje ciąg b_n o wyrazach dodatnich taki, że ∑_{n=1}^∞ b_n jest zbieżny oraz lim_{n→∞} a_n / b_n = c ∈ [0,∞). Szereg ∑_{n=1}^∞ a_n jest rozbieżny, jeśli istnieje ciąg b_n o wyrazach dodatnich taki, że ∑_{n=1}^∞ b_n jest rozbieżny, oraz granica lim_{n→∞} a_n/b_n jest liczbą (ściśle) dodatnią lub wynosi ∞.