Na płaszczyźnie zespolonej umieszczam punkty, które odpowiadają liczbom zespolonym. Umieszczam je względem dwóch osi Re z - oś współrzędnych rzeczywistych, \Im z - oś współrzędnych urojonych. Przykład.