Wyznacz i naszkicuj na płaszczyźnie zbiór rozwiązań równania: a) |z-2| = 3, b) |z+2i| = 1, c) |z + 1-i| = 2, d) |\overline{z}+i| = 3, e) |z+i| = |z-2i|, f) |z+1| = |z-3|, g) |z+1-i| = |z-1+i|, h) |z+1| = |z-1-i|. Wyznacz i naszkicuj na płaszczyźnie zbiór rozwiązań nierówności: a) |z-3| > 2, b) |z+2i| ≤ 2, c) |z + 1-i| ≥ 3, d) |z^2+1| < 3|z+i|, e) |z+i| ≥ |z-3i|, f) |z+2| < |z-3|, g) |z+2+2i| > |z-2-2i|, h) |z+3| ≤ |z-1-i|.