Wielomian zespolony stopnia n zmiennej zespolonej} to funkcja o wzorze ogólnym W(z) = a_nz^{n} + a_{n-1}z^{n-1} + ... + a_2z² + a_1z + a_0, gdzie a_n, a_{n-1}, ... ,a_2, a_1, a_0 ∈ C to współczynniki wielomianu, a_n≠0, n∈N.