2 zadania rozwiązane krok po kroku na znajdywanie sprzężenia liczby zespolonej. Podaj sprzężenie liczb zespolonych: 4 + 5i, 9 - 11i, -14 + 27i, 6i, -8i, 10. Podaj sprzężenie liczb zespolonych: -1 + 3i, 12 - 18i, -1/3 - 7/9i, 2i, -21i, -45.