12 zadań rozwiązanych krok po kroku z działań na liczbach zespolonych. Dodaj liczby zespolone. Odejmij liczby zespolone. Pomnoż lub podziel liczby zespolone przez liczby rzeczywiste.