Odległość dwóch liczb zespolonych z_1, z_2 na płaszczyźnie zespolonej można wyrazić jako moduł ich różnicy |z_1 - z_2|. Niech z_0 będzie ustaloną liczbą zespoloną i niech r będzie dodatnią liczbą rzeczywistą. Zbiór punktów z spełniających równanie |z - z_0| = r, to zbiór punktów odległych od z_0 o dokładnie r, czyli okrąg o środku w z_0 i promieniu r. Jeśli z_1 i z_2 są ustalonymi różnymi liczbami zespolonymi, to równanie |z - z_1| = |z - z_2| jest spełnione dla tych liczb z, które są odległe o tyle samo od z_1 i z_2. Zbiór tych liczb tworzy prostą - jest to symetralna odcinka łączącego z_1 z z_2.