2 zadania rozwiązane krok po kroku na obliczanie modułu liczby zespolonej. Oblicz moduły liczb zespolonych 8 - 6i, 3 + 5i, 2 - 2i, -2 + 3i, 4i