Moduł liczby zespolonej z = x + yi oznaczam symbolem |z| i liczę ze wzoru |z| = √(x^2 + y^2). Moduł liczby zespolonej jest liczbą rzeczywistą nieujemną. Przykład. Moduł liczby zespolonej z zaznaczonej na płaszczyźnie zespolonej jest równy odległości z od początku układu O.