Przy przekształcaniu liczby zespolonej z postaci trygonometrycznej do postaci algebraicznej będę korzystał 1. ze wzorów redukcyjnych. 2 z wykresu sinusa oraz wykresu cosinusa. 3. z wartości funkcji trygonometrycznych