z = |z|(cosφ + i*sinφ) |z| - moduł liczby zespolonej, φ - argument liczby zespolonej.