3 zadania rozwiązane krok po kroku z zamiany postaci trygonometrycznej na algebraiczną. Zamień postać trygonometryczną liczby zespolonej na algebraiczną.