W zbiorze liczb zespolonych rozwiąż równanie: z^2 + 2iz + 2 = 0, iz^2-2z+3i = 0, z^2 + (1+i)z + i = 0, z^3 - 3z^2 + 2z - 6 = 0, ... Znajdź wszystkie pierwiastki zespolone wielomianu W(z) wiedząc, że podana liczba z_0 jest jednym z nich: W(z) = 2z^3 - 3z^2 + 8z - 12, z_0 = 2i; W(z) = z^4- 7z^3 +15z^2 - 16z + 6, z_0 = 1+i; W(z) = z^5 - z^4 + 4z^3 + 4z^2 + 3z + 5, z_0 = 1-2i. Wyznacz resztę z dzielenia wielomianu $P(x)$ przez wielomian $Q(x)$ nie wykonując dzielenia.