Liczba zespolona z = x + yi i sprzężona do niej x - yi mają przeciwne znaki części urojonej. Przykłady: 3 + 2i, 3 - 2i; 5 - 4i, 5 + 4i; 6i, -6i.