Liczby zespolone najwygodniej potęguje się, gdy są zapisane w postaci trygonometrycznej z = |z|(cos φ + i*sin φ), |z| - moduł liczby zespolonej, φ - argument liczby zespolonej. Wzór de Moivre'a: z^n = |z|^n(cos(nφ) + isin(nφ)). Przykład.