rozwiązanie
Macierz składa się z 24 liczb. Liczba jej kolumn jest o 2 większa od liczby wierszy. Znajdź wymiar tej macierzy. Ogólny wzór macierzy. Równanie kwadratowe.