rozwiązanie
Napisz macierz kwadratową o wymiarze 5×5, która zawiera tylko liczby 7.