rozwiązanie
Napisz dowolną macierz o wymiarze 2×3, 3×2, 4×4, 5×3, 2×1, 1×3, 1×1.