Wzory potrzebna do liczenia całek. Całka z potęgi x. Całka z dx/x. Całki z funkcji wykładniczych. Całki z funkcji trygonometrycznych. Definicja całki. Sposoby licznia całek.