matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Badając przebieg zmienności funkcji znajduję kolejno 1. Dziedzinę; 2. Miejsca zerowe (czyli punkty przecięcia z osią Ox); 3. Punkt przecięcia z osią Oy; 4. Parzystość i nieparzystość. 5. Granice na krańcach dziedziny. 6. Asymptoty; 7. Przedziały monotoniczności; 8. Ekstrema; 9. Przedziały wklęsłości i wypukłości; 10. Punkty przegięcia. Znalezione własności umieszczam w tabeli i rysuję przybliżony wykres funkcji.